สถิติหวยไทย สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง ทุกงวด ปี 2562-2563

สถิติหวยไทยย้อนหลัง ปี 2563

รางวัลที่ 1 : 503446

เลขหน้า 3 ตัว : 258 726

เลขท้าย 3 ตัว : 404 661

เลขท้าย 2 ตัว : 77

รางวัลที่ 1 : 875938

เลขหน้า 3 ตัว : 294 328

เลขท้าย 3 ตัว : 597 780

เลขท้าย 2 ตัว : 98

รางวัลที่ 1 : 781403

เลขหน้า 3 ตัว : 515 952

เลขท้าย 3 ตัว : 030 918

เลขท้าย 2 ตัว : 94

รางวัลที่ 1 : 589227

เลขหน้า 3 ตัว : 259  552

เลขท้าย 3 ตัว : 927  375 

เลขท้าย 2 ตัว : 06

รางวัลที่ 1 : 491774

เลขหน้า 3 ตัว : 004  132

เลขท้าย 3 ตัว : 379  595

เลขท้าย 2 ตัว : 68

สถิติหวยไทยย้อนหลัง ปี 2562

รางวัลที่ 1 : 510541

เลขหน้า 3 ตัว : 116  382

เลขท้าย 3 ตัว : 250  140

เลขท้าย 2 ตัว : 81

รางวัลที่ 1 : 529924

เลขหน้า 3 ตัว : 138  043

เลขท้าย 3 ตัว : 9555  665

เลขท้าย 2 ตัว : 97

รางวัลที่ 1 : 453522

เลขหน้า 3 ตัว : 617  261

เลขท้าย 3 ตัว : 457  013

เลขท้าย 2 ตัว : 81

รางวัลที่ 1 : 967375

เลขหน้า 3 ตัว : 323  806

เลขท้าย 3 ตัว : 021  206

เลขท้าย 2 ตัว : 79

รางวัลที่ 1 : 812564

เลขหน้า 3 ตัว : 3255  625

เลขท้าย 3 ตัว : 598  132

เลขท้าย 2 ตัว : 15

รางวัลที่ 1 : 691197

เลขหน้า 3 ตัว : 392  920

เลขท้าย 3 ตัว : 606  797

เลขท้าย 2 ตัว : 59

รางวัลที่ 1 : 340388

เลขหน้า 3 ตัว : 733  947

เลขท้าย 3 ตัว : 925  939

เลขท้าย 2 ตัว : 85

รางวัลที่ 1 : 798787

เลขหน้า 3 ตัว : 210  847

เลขท้าย 3 ตัว : 925  939

เลขท้าย 2 ตัว : 20

รางวัลที่ 1 : 387006

เลขหน้า 3 ตัว : 135  983

เลขท้าย 3 ตัว : 562  795

เลขท้าย 2 ตัว : 58

รางวัลที่ 1 : 369765

เลขหน้า 3 ตัว : 355  901

เลขท้าย 3 ตัว : 113  556

เลขท้าย 2 ตัว : 88

รางวัลที่ 1 : 943647

เลขหน้า 3 ตัว : 239  864

เลขท้าย 3 ตัว : 006  375

เลขท้าย 2 ตัว : 86

รางวัลที่ 1 : 174055

เลขหน้า 3 ตัว : 884  625

เลขท้าย 3 ตัว : 800  127 

เลขท้าย 2 ตัว : 29

รางวัลที่ 1 : 516461

เลขหน้า 3 ตัว : 589  713

เลขท้าย 3 ตัว : 560  215

เลขท้าย 2 ตัว : 46

รางวัลที่ 1 : 962526

เลขหน้า 3 ตัว : 669  949

เลขท้าย 3 ตัว : 018  828

เลขท้าย 2 ตัว : 71

รางวัลที่ 1 : 061324

เลขหน้า 3 ตัว : 043  476

เลขท้าย 3 ตัว : 374  699

เลขท้าย 2 ตัว : 25

รางวัลที่ 1 : 570331

เลขหน้า 3 ตัว : 512  930

เลขท้าย 3 ตัว : 966  968

เลขท้าย 2 ตัว : 23

รางวัลที่ 1 : 109767

เลขหน้า 3 ตัว : 888  959

เลขท้าย 3 ตัว : 403  975

เลขท้าย 2 ตัว : 52

รางวัลที่ 1 : 724628

เลขหน้า 3 ตัว : 883  148 

เลขท้าย 3 ตัว : 877  154

เลขท้าย 2 ตัว : 64

รางวัลที่ 1 : 345650

เลขหน้า 3 ตัว : 999  137 

เลขท้าย 3 ตัว : 830  837

เลขท้าย 2 ตัว : 65

รางวัลที่ 1 : 074824

เลขหน้า 3 ตัว : 881  910

เลขท้าย 3 ตัว : 879  612

เลขท้าย 2 ตัว : 56

รางวัลที่ 1 : 967134

เลขหน้า 3 ตัว : 643  779

เลขท้าย 3 ตัว : 948  197

เลขท้าย 2 ตัว : 04

รางวัลที่ 1 : 197079

เลขหน้า 3 ตัว : 206  412

เลขท้าย 3 ตัว : 660  127

เลขท้าย 2 ตัว : 65